Om meg

Hvem er jeg?

Utdannet fra ISHU/HTU Strömsholm, Sverige 1998. Equiterapiutdannelsen er en toårig fulltidsutdanning. Skolen blir avsluttet med en diplomeksamen samt en hovedeksamensoppgave. All min praksis under utdannelsen ble gjort i samarbeid med veterinærer. Undervisningen inneholdt bl.a anatomi, histologi, fysiologi, neurologi, osteologi, leddlære, myologi, patologi, treningsfysiologi, hestepsykologi, læren om akupunktur- kiropraktikk og homeopati.

Jeg er bosatt i Nannestad kommune og driver min praksis som ambulerende terapeut, men har også mulighet til å ta imot hester for kortere eller lengre behandlingsopphold. Jeg er i tillegg utdannet rideinstruktør fra Norsk Hestesenter, Starum (uteksaminert i 1989), og har mange yrkesaktive år bak meg fra drift av rideskole.

I dag jobber jeg lite med undervisning, men til gjengjeld mer med behandling av hest. Jeg har også mange aktive år som konkurranserytter på islandshest. Tidligere landslagsrytter som representant for Norge i EM og Nordisk på 1980-tallet.

Mitt område som ambulerende equiterapeut er stort – fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør.

Organisatorisk tilknytning:
NOEF (Norges Equiterapeut Forbund) Equiterapeuter tilsluttet NOEF, har alle en 2- til 3-årig heltids høyskoleutdanning fra ISHU/HTU Strömsholm, Sverige. Terapeutene har et tett samarbeid med veterinær. Vi har også etiske regler vi forholder oss til, samt dopingsforskrifter som følges. Disse er uten unntak.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!