Equiterapi

…der målet er å unngå at problemene i det hele tatt dukker opp

En equiterapeut jobber ut i fra et helhetlig syn. Vi forsøker å forstå hvilke prosesser som er årsak til at de forskjellige symptomene har dukket opp. Helheten påvirker delene og delene påvirker helheten, ikke bare neste ledd i kjeden.

Equiterapi skal ses på som et supplement til klassisk skolemedisin, ikke som en erstatning. Equiterapeuten jobber med problemer i hestens bevegelsesapparat, og slike problemer oppstår som en følge av asymmetri i muskulatur. Dette kan igjen føre til nedsatt mobilitet, smerte, stivhet, nedsatt prestasjon og endret atferd.

For å oppnå et optimalt bevegelsesmønster er symmetri og smidighet av hestens muskler og bevegelsesapparat en nødvendighet. Belastningen vil da følgelig fordeles jevnt, og overbelastninger og skader vil være lettere å unngå.

Når bør du kontakte en equiterapeut?
Målet er å unngå at problemene i det hele tatt dukker opp.
Mitt felt handler altså om forebygging og rehabilitering.

Det kan være flere grunner enn de jeg nevner nedenfor til å kontakte en equiterapeut, men her et utvalg av de vanligste forespørslene jeg får:

  • Forebyggende
  • Generell ømhet/stivhet i muskler
  • Ømhet/stivhet i ryggområdet
  • Uvilje mot å jobbe
  • Nedsatt prestasjonsnivå
  • Merkbart stivere/sterkere på en side
  • Kort steg/urytmiske bevegelser
  • Går på to spor
  • Stivhet i bogen
  • Etter skade, som rehabilitering
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!