Priser

Standard pris pr. behandling er 1.250,-

I tillegg kommer kjøregodtgjørelse i henhold til Statens satser, som for 2023 utgjør kroner 4,48 pr. kilometer.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!