Priser

Standard pris pr. behandling er 1.050,-

I tillegg kommer kjøregodtgjørelse i henhold til Statens satser, som for 2022 utgjør kroner 3,50 pr. kilometer.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!